نیو منز

جدید ترین محصولات و مقالات مرتبط با اقایان

آرشیو مطالب
نظرات کاربران
شبکه های اجتماعی

لیست تاج گذاری KOSPI 200-3

HMM 21،350 0
Hyundai WIA 52،200 300
GS 45،400 50
LIG NEX1 78،100 500
FILA 36،200 1000
Hyundaiglovis 178،500 DN 4،000
Hanafinancialgr 51،500 700
DN 85
Amorepacific 148،500 1،500
Foosung 12،100 150
SK 156،500 2،000
CJ Cheiljedang 340،000 DN 5،000
POSCO 24،250 700
Kumhopetrochem 148،000 dn 500
Mobis 209،500 فضای HANWHA 76,100 600
S-1 58,800 200
ZINUS 38,200 DN 300
Hanchem 201,000 0
DWS 41,150 150
KEPCO 20,400D 8،150 30
لوته 100،000 DN 1،500
خوش تیپ 27،150 150
مواد ایلجین 59،500 1،100
هواپیمایی Asiana 15،550 100
گاو 55،100 DN 800
سامسونگ 122،500 dnerlyrame 1،100
Kumhotire 2،945 55
IBK 10،450 dn 50
Hanon System 24,350 400
SKTelecom 46,900 DN 550HyundaiElev 30,550 650
(MORE)