نیو منز

جدید ترین محصولات و مقالات مرتبط با اقایان

آرشیو مطالب
نظرات کاربران
شبکه های اجتماعی

رباط S. کره ای بازده 10، 2023

(%) جلسه(%) تبدیل به (BP)

سل یک ساله 3.
651 3.
692 -4.
1

سل 2 ساله 3.
758 3.
940 -18.
2

سل 3 ساله 3.
703 3.
858 -15.
5

سل 10 ساله 3.
584 3.
739 -15.
5

MSB 2 ساله 3.
759 3.
907 -14.
8

CB 3 ساله (AA-) 4.
396 4.
540 -14.
4

CD 91 روزه 3.
610 3.
610 0.
0

(END)